Yin a Yang aneb základní principy TCM

02/22/2021

Základní principy tradiční čínské medicíny (TCM) jsou zakořeněny v taoistické filosofii YIN a YANG. Tyto dva opačné póly zajišťují a vysvětlují probíhající proces přirozené změny a transformace universa. Podle starověkých tradic představuje YANG slunečnou a YIN měsíční, temnou stranu kopce. Podle teorie o YIN a YANG všechny věci a jevy v kosmu obsahují tyto dva doplňující se aspekty. Tradičním taoistickým symbol celistvosti a harmonie je spojená monáda YIN a YANG.

Qi je základem konceptu tradiční čínské medicíny. Energie mezi póly yin a yang vytváří prvotní zdroj energie Qi. Tato vitální esence, která se nachází ve všem projevuje se jednak jako hmota, ale také jako energie. Nás bude pro potřeby čínské dietetiky zajímat především složka energie. Podle stavu energie Qi můžeme hodnotit vitalitu člověka, ale třeba i kvalitu potravin. Jestliže, má jídlo dobrou kvalitu Qi, tak bude chutnat lépe a dodá více energie tomu kdo ho jí. Veškeré potraviny můžeme rozdělit také dle jejich převažující yinové nebo yangové povahy, tedy na potraviny, přinášející do těla více či méně yinu nebo yangu.

Pokud chceme složku yang popsat v souvislosti s tělem, jedná se o energii Qi a teplo, stejně tak pocity, myšlenky a duševní svět. Jestliže se u nás projeví nerovnováha a nastane nedostatek yangu, pozorujeme to především jako pocity chladu, chladné nohy a celkové vyčerpání. Nadbytek yangu se naopak projevuje pocity horka, červenými tvářemi, výbušnou povahou a téměř nevyčerpatelnou aktivitou.

Yin na úrovni těla se projevuje v podobě tělesných tekutin, krve, vším hmotným a viditelným. Je- li yin poškozen a nastane jeho nedostatek, člověk je neklidný, hubený, nervózní a má sklon k suchosti. Trpí nočním pocením, poruchami spánku a horkostí nohou. S podobnými příznaky se potýkají ženy v období přechodu. Naopak nadbytek yinu se bude projevovat hromaděním vlhkosti v těle, což se projevuje otoky, zahleněním, celulitidou, nadváhou a nedostatkem životní energie.

Cílem je mít yin a yang co nejvíce v rovnováze. Toho můžeme dosáhnout také tak, že chybějící složku podpoříme vhodným stravování. Nebo naopak složku, nadměrnou výběrem správných potravin utlumíme.

Chcete vědět jestli máte yin a yang v harmonii? Udělejte si test zdarma.

Napište si o něj na: info@tcmdietetickeporadenstvi.com