Jak vidí nemoc a posílení imunity čínská medicína

02/01/2021

K životu potřebujeme 2 složky: energii a hmotu. Pokud nám jedna z nich nadbývá nebo naopak je jí málo, vzniká nemoc. Když nám jedna ze složek chybí úplně, nemůže život pokračovat. V okamžiku smrti dojde k oddělení energie a hmoty. Na tomto principu funguje čínský úhel pohledu na nemoc. Jeho součástí jsou také termíny jin a jang. Tyto pojmy neznamenají nic konkrétního jsou to jen vlastnosti věcí, které sledujeme. Jsou sami sobě protikladem a vzájemně se vyvažují.

Energie je označována jako čchi a má charakter jang. Můžeme k ní přiřadit vše světlé, mužské, aktivní. Hmota má charakter jin a zahrnuje v sobě vše tmavé, ženské a pasivní. V čínské medicíně označujeme jang jako energii čchi a jin jako krev. Tyto pojmy se používají, pokud chceme vyjádřit polaritu na tělesné úrovni.

Tělo může trpět nedostatkem čchi, jangu nebo naopak přebytkm jangu. U jinu může dojít k jeho nadbytku i nedostatku. Nedostatek se projevuje nedostatkem krve a v horším stádiu nedostatkem jinu.

K nerovnováze v orgánu dochází pokud má člověk příliš mnoho nebo málo jinu nebo jangu nebo když stagnuje čchi. Stav zdraví znamená, že orgány harmonicky spolupracují. Člověk neustále podléhá vnitřním a vnějším vlivům, tudíž je dosažení této rovnováhy nekonečným procesem, který v těle probíhá. Zdravý životní styl a přiměřené stravování zabezpečují, že vnitřní výkyvy zůstávají v únosných mezích.

V TCM rozlišujeme pět hlavních orgánů a pět vedlejších. Jsou to dvojice: játra-žlučník (dřevo), srdce-tenké střevo (oheň), slezina- žaludek (země), plíce-tlusté střevo (kov), ledviny-močový měchýř (voda). Ke každé dvojici přísluší jeden element. V tomto pořadí jsou orgány zásobovány čchi prostřednictím meridiánů. Tento oběh se nazývá vyživovací cyklus.

Tělo člověka je vyživováno dvěmi energiemi, které nazýváme prenatální a postnatální čchi. Prenatální získáváme při narození a postnatální získáváme při dýchání a z jídla.

Pokud chceme, aby čchi v těle proudila plynule, je potřeba:

  • jíst kvalitní stravu posilující čchi sleziny
  • omezit nadměrný stres
  • provozovat fyzickou aktivitu podporující harmonický tok energie v dráze jater (například čchi-kung, jóga)
  • udržovat rovnováhu mezi aktivitou a relaxací
  • pěstovat smyslupné a zdraví prospěšné životní návyky